Jak se přihlásit?

S autoškolou můžete začít ještě před dovršením zákonem stanoveného věku 18 let pro skupinu B (optimální doba je 3-6 měsíců před dovršením věku).

1.způsob:

  • Navštivte nás v úředních hodinách kanceláře (nebo kdykoli jindy, po telefonické dohodě), zapište se do kurzu a domluvte si termín první vyučovací hodiny. K zápisu přineste doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), peníze na školné, nebo na první splátku (v případě splátkového režimu platby), platí se v hotovosti proti stvrzence.

2.způsob:

  • Telefonicky se objednejte na první hodinu, při které kromě zápisu začíná výuka. K zápisu budete potřebovat totéž, jako při prvním způsobu.


V kažém případě budete potřebovat "Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motoro- vých vozidel", potvrzený od praktického lékaře. Formulář pro tento posudek si můžete stáhnout na této stránce, vytisknout, nechat potvrdit lékařem a přinést k zápisu, nebo při další návštěvě. Formulář si také můžete vyzvednout v kanceláři autoškoly a potvrzený jej můžete přinést později.

"Žádost o řidičské oprávnění" si také můžete stáhnout a vytisknout, nebo je k dispozici v autoškole. Tuto žádost již nepotvrzuje lékař, proto stačí, když si ji vyplníte a podepíšete při zápisu. Pouze nezletilí uchazeči musí mít na žádosti také podpis zákonného zástupce.


Formuláře ke stažení:

"Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.pdf"
"Žádost o řidičské oprávnění.pdf" na jeden list vytiskněte nejdříve 1.a pak 2.stranu dokumentu

kontakt
603 410 153
222 250 911

lokality

Praha 4

Praha 10

Praha 2

Praha 1

Praha 6

Praha 5

Praha 9

a další části Prahy